GIỚI THIỆU VỀ UNICERT VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Unicert Việt Nam được thành lập vào năm 2016, là công ty thành viên của PQI Việt Nam – tổ chức có 15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực kiểm định hàng hóa, đánh giá năng lực nhà máy và đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2017, Unicert Việt Nam trở thành đại diện của tổ chức OCO – Organic Certification Organization của Nhật Bản, cung cấp độc quyền dịch vụ đánh giá cấp chứng nhận hữu cơ Organic cho các sản phẩm nuôi trồng và chế biến theo các tiêu chuẩn được công nhận của Tổ chức chứng nhận hữu cơ Nhật Bản – JAS tại thị trường Việt Nam.

Năm 2018, Unicert Việt Nam trở thành đối tác của Leverage Limited là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật toàn cầu chuyên về đánh giá nhà máy, kiểm tra sản phẩm và xây dựng năng lực. Trụ sở chính của Leverage Limited ở Vương quốc Anh với các văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc và các nước châu Á Thái Bình Dương.

Unicert Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho tất cả khách hàng trong việc để hỗ trợ cho sự thành công của họ trên thị trường. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ một cách độc lập, khách quan, chuyên nghiệp bằng trách nhiệm, bảo mật và sự công bằng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá nhà máy, đánh giá theo các quy tắc đạo đức, kiểm định hàng hóa, giám định hàng công nghiệp, đào tạo, báo cáo trách nhiệm xã hội, chứng nhận Organic…v.v…

Một trong những yếu tố quan trọng để đảo bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng cao của dịch vụ của chúng tôi là quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. Các chuyên gia của chúng tôi được đào tạo bài bản với các nền tảng khác nhau, từ quản lý, kinh tế, kỹ thuật đến ngoại thương. Nhiệm vụ của chúng tôi là “cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho tất cả khách hàng để hỗ trợ thành công của họ trên thị trường, đồng thời cam kết tham gia hướng dẫn người hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả tuân thủ trách nhiệm xã hội một cách khách quan và chuyên nghiệp”.