Giám Định Hàng Công Nghiệp

Với phương châm hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong việc quản lý thiết bị và quá trình vận hành, từ giai đoạn thiết kế, lắp đặt đến chạy thử và vận hành, mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo tính tin cậy và tính toàn vẹn cho quá trình vận  hành của quý doanh nghiệp theo đúng cam kết về chất lượng, sức khỏe và an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội đã áp dụng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá sự phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Châu Âu, theo quy định quốc tế và các hệ   thống riêng biệt khác, các dịch vụ này hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất và quản lý sự toàn vẹn của tài sản, cụ thể bao gồm: dịch vụ thẩm tra thiết kế, phân tích rủi ro, hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nhà máy hoặc công trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...