Đào tạo ISO 9001

Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

  1. Thời lượng : 3 ngày
  2. Mục tiêu: 

– Cung cấp những kiến thức chung về các vấn đề môi trường tại Việt Nam và trên thế giới.

– Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQL chất lượng theo ISO 9001:2015

– Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đánh giá nội bộ.

– Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.

– Thực hành các nghiên cứu điển hình, bài tập tình huống, bài tập đóng vai.

  1. Đối tượng tham dự

– Cán bộ quản lý doanh nghiệp

– Ban lãnh đạo, tổ chức doanh nghiệp

– Cán bộ các phòng ban, cán bộ chất lượng

– Các cá nhân đang quan tâm đến chủ đề và nội dung khóa đào tạo

– Sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành của các trường đại học/cao đẳng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...