Đánh Giá Smeta SEDEX

Unicert Việt Nam là đại diện của tổ chức Leverage Limited – thành viên của Hiệp hội chuyên gia đánh giá Sedex và có năng lực thực hiện các cuộc đánh giá Smeta.

Hiệp hội chuyên gia đánh giá là các nhóm làm việc của Sedex được thành lập bởi các công ty đánh giá thương mại và các tổ chức phi chính phủ có liên quan nhiều tới đánh giá đạo đức kinh doanh, với sự tham gia tích cực của các thành viên Sedex.

Những cuộc đánh giá này đã trở nên phổ biến khi các thương hiệu và nhà bán lẻ tìm cách hợp tác với các nhà cung cấp tham gia Sedex để đảm bảo giao dịch có đạo đức và trách nhiệm xã hội của các công ty.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm cụ thể trong ngành, giúp đảm bảo kết quả kiểm toán Smeta được chấp nhận bởi tất cả các bên liên quan và khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...