Đánh Giá Khảo Sát

Việc đánh giá ban đầu chủ yếu được thực hiện khi bắt đầu dự án để đánh giá hiện trạng so với các yêu cầu sẽ được áp dụng thực hiện. Trong trường hợp của ISO 9000, bạn sẽ đưa ra từng yêu cầu, so sánh với những gì đang được thực hiện và đánh giá nơi nào yêu cầu nhiều hơn để áp dụng cho quy trình hiện tại.

Khi bạn quyết định sẽ chứng nhận nhà máy theo một tiêu chuẩn nào đó hoặc áp dụng một cuộc đánh giá nhà máy chính thức nào đó, nhà xưởng của bạn cần được đánh giá để bạn hiểu về tình trạng hiện tại và xác định khu vực nào cần cải thiện. Ví dụ điều này có thể liên quan đến cấu trúc của các tòa nhà, yêu cầu thiết bị, thiết kế các quy trình hoặc tài liệu và việc thực hiện các quy trình.

Khi đó, bạn sẽ cần tiến hành một cuộc đánh giá ban đầu bởi một bên thứ ba như chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá ban đầu cho những khách hàng đang tìm kiếm sự tuân thủ theo một đặc điểm kỹ thuật hoặc một tiêu chuẩn và giúp họ biết đâu là lỗ hổng của hệ thống, dù là nhiều hay ít, và cần làm gì để lấp đi những lỗ hổng đó để hệ thống tiến gần hơn tới việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Dịch vụ đánh giá ban đầu của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực sau:

BSCI, Sedex SMETA, WRAP, đánh giá CoC của người mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...