Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá độc lập toàn bộ hệ thống sản xuất từ ​​năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng đến cơ sở và điều kiện làm việc. Chúng tôi xác nhận nhà máy của bạn có năng lực sản xuất và chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất của khách hàng.

Phạm vi sản xuất: Nhà cung cấp thiết lập và đáp ứng ước tính thời gian thực tế kết hợp sản xuất, đóng gói, v.v.

Kiểm soát hồ sơ: Khả năng tạo tài liệu theo yêu cầu, thông qua hệ thống tổ chức hiệu quả.

Chính sách chất lượng: Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ được giám sát bởi các nhân viên.

Truyền thông nội bộ: Sự phối hợp thường xuyên của nhân viên từ tất cả các bộ phận liên quan đến tiến độ nói chung.

Đánh giá quản lý: Đánh giá vai trò của quản lý trong việc thực hiện và duy trì chính sách chất lượng cần thiết.

Quản lý nguồn nhân lực: Năng lực, đào tạo và nhận thức về các vấn đề nguồn nhân lực.

Môi trường làm việc: Duy trì một cơ sở sản xuất an toàn, vệ sinh và hiệu quả.

Mua hàng: Bảo trì một mạng lưới có tổ chức của các nhà cung cấp nguyên liệu và thành phần đáng tin cậy.

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: Cách ly và xử lý các đơn vị không phù hợp với thông số kỹ thuật của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...