VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Unicert Việt Nam được thành lập vào năm 2016, là công ty thành viên của PQI Việt Nam – tổ chức có 15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực kiểm định hàng hóa, đánh giá năng lực nhà máy và đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Unicert Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho tất cả khách hàng trong việc để hỗ trợ cho sự thành công của họ trên thị trường. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ một cách độc lập, khách quan, chuyên nghiệp bằng trách nhiệm, bảo mật và sự công bằng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá nhà máy, đánh giá theo các quy tắc đạo đức, kiểm định hàng hóa, giám định hàng công nghiệp, đào tạo, báo cáo trách nhiệm xã hội, chứng nhận Organic…v.v…

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

An toàn
Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất để đảm bảo các yêu cầu liên quan đến sản phẩm hoặc quy định được đáp ứng.

Tốc độ và tính linh hoạt
Chúng tôi phản hồi nhanh chóng cho bất kỳ truy vấn nào của khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp.

Tùy biến
Chúng tôi cung cấp cổng thông tin web cho mỗi khách hàng để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ